Anglų kalbos kursas: Jobs

4.3 Olivia

Tavęs laukia trečias tekstas. Bet prieš tai išmok žodžius.

- verčiama kaip:
French - verčiama kaip: prancūziškas
food - verčiama kaip: maistas
Paris - verčiama kaip: Paryžius
shopping - verčiama kaip: apsipirkinėjimas
France - verčiama kaip: Prancūzija
also - verčiama kaip: taip pat
Paris|French|France - verčiama kaip: Paryžius|prancūziškas|Prancūzija
France|Spain|England - verčiama kaip: Prancūzija|Ispanija|Anglija
also|but|and|from - verčiama kaip: taip pat|bet|ir|iš
food|shopping|beaches|buildings - verčiama kaip: maistas|apsipirkinėjimas|paplūdimiai|pastatai
London|Paris|Barcelona - verčiama kaip: Londonas|Paryžius|Barselona
shopping|city|buildings|hospital - verčiama kaip: apsipirkinėjimas|didmiestis|pastatai|ligoninė

Pasitikrink, ar išmokai žodžius.

- verčiama kaip:
also - verčiama kaip: taip pat
France - verčiama kaip: Prancūzija
French - verčiama kaip: prancūziškas
Paris - verčiama kaip: Paryžius
shopping - verčiama kaip: apsipirkinėjimas
food - verčiama kaip: maistas

Pasiklausyk įrašo. Po to, pasiklausyk įrašo dar kartą su tekstu.

- verčiama kaip:

My name is Olivia. I'm a student. I am from England but I live in Paris, in France. I love this city and I love French food. I also love shopping in Paris.

- verčiama kaip:

Pabaik sakinius apie Oliviją.

- verčiama kaip:
I also love... - verčiama kaip: shopping.|hospitals.|beaches.
I live in... - verčiama kaip: Paris.|England.|London.
I am ... - verčiama kaip: a student.|a doctor.|a receptionist.
I am from... - verčiama kaip: England.|Paris.|France.
I love... - verčiama kaip: French food.|French buildings.|French beaches.