Anglų kalbos kursas: Interests

4.1 Affirmative form

Affirmative form - teigiama forma. Parink teisingą atsakymą.

- verčiama kaip:
I ... every year (kiekvienais metais). - verčiama kaip: travel|travels
She ... with her friend every day (kiekvieną dieną). - verčiama kaip: chats|chat
My son ... to music every evening (kiekvieną vakarą). - verčiama kaip: listens|listen
My children often (dažnai) ... board games. - verčiama kaip: play|plays
Josh ... a bike every day (kasdien). - verčiama kaip: rides|ride
We ... to the cinema every weekend (kiekvieną savaitgalį). - verčiama kaip: go|goes
Tom and his wife ... TV every evening (kiekvieną vakarą). - verčiama kaip: watch|watches
They ... friends very often (labai dažnai). - verčiama kaip: see|sees