Anglų kalbos kursas: Interests

5.4 Practice - translate sentences

Pabandyk išversti šiuos sakinukus iš teksto į anglų kalbą.

- verčiama kaip:
They chat, play board games or watch TV. - verčiama kaip: Jie plepa, žaidžia stalo žaidimus arba žiūri televizorių.
On Sunday he visits his parents or relaxes at home. - verčiama kaip: Sekmadienį jis lanko savo tėvus arba atsipalaiduoja namuose.
He reads or listens to music. - verčiama kaip: Jis skaito arba klausosi muzikos.
In summer he travels. - verčiama kaip: Vasarą jis keliauja.
And he loves his city. - verčiama kaip: Ir jis labai mėgsta savo miestą.
He lives in a city centre. - verčiama kaip: Jis gyvena miesto centre.
He walks to work, too. - verčiama kaip: Jis taip pat eina į darbą pėsčiomis.
He has got a bike and he often rides a bike to work. - verčiama kaip: Jis turi dviratį ir dažnai dviračiu važiuoja į darbą.
They go out. - verčiama kaip: Jie kur nors nueina.
They go to the cinema or to the restaurant. - verčiama kaip: Jie eina į kino teatrą arba į restoraną.
Then he drinks coffee in a café near his home. - verčiama kaip: Tada jis geria kavą kavinėje šalia jo namų.
He doesn't have a car, but he doesn't need it. - verčiama kaip: Jis neturi automobilio, bet jam jo nereikia.
In the evening he often sees his friends. - verčiama kaip: Vakare jis dažnai susitinka su draugais.
On Saturday he often visits his friends or they visit him. - verčiama kaip: Šeštadienį jis dažnai lanko draugus arba jie lanko jį.
He loves European cities. - verčiama kaip: Jam labai patinka Europos didmiesčiai.
At the weekend he often walks in the park. - verčiama kaip: Savaitgalį jis dažnai vaikšto parke.
His name is Tom and he's an architect. - verčiama kaip: Jo vardas - Tomas ir jis - architektas.
His flat is small but very cosy. - verčiama kaip: Jo butas mažas, bet labai jaukus.
He loves his job. - verčiama kaip: Jis labai mėgsta savo darbą.