Anglų kalbos kursas: Interests

4.3 Negative form

NEGATIVE FORM - neigiama forma

Neigiama forma sudaroma prieš veiksmažodį pridedant pagalbinius žodelius do, does ir neiginį not. Jie trumpinami į don't ir doesn't.

I do not read = I don't read - aš neskaitau 
You do not read = you don't read - tu neskaitai
He does not read = he doesn't read - jis neskaito
She does not read = she doesn't read - ji neskaito
It does not read = it doesn't read - jis, ji (ne žmogus) neskaito 

We do not read = we don't read - mes neskaitome 
You do not read = you don't read - jūs neskaitote  
They do not read = they don't read - jie, jos neskaito 

Pasiklausyk, kaip tariame don't ir doesn't.

- verčiama kaip:
don't - verčiama kaip: do not trumpinys
doesn't - verčiama kaip: does not trumpinys

Pabandyk išversti trumpus sakinukus į anglų kalbą.

- verčiama kaip:

Pabandyk išversti trumpus sakinukus į anglų kalbą.

- verčiama kaip:
We don't play board games. - verčiama kaip: Mes nežaidžiame stalo žaidimų.
They don't watch TV. - verčiama kaip: Jie nežiūri televizoriaus.
He doesn't go out. - verčiama kaip: Jis niekur neina.
You don't go to the cinema. - verčiama kaip: Tu neini į kino teatrą.
They don't travel. - verčiama kaip: Jie nekeliauja.
You don't see friends. - verčiama kaip: Tu nesusitinki su draugais.
He doesn't ride a bike. - verčiama kaip: Jis nevažinėja dviračiu.
She doesn't listen to music. - verčiama kaip: Ji nesiklauso muzikos.
I don't watch TV. - verčiama kaip: Aš nežiūriu televizoriaus.
They don't ride a bike. - verčiama kaip: Jie nevažinėja dviračiu.
We don't go to the cinema. - verčiama kaip: Mes neiname į kino teatrą.
We don't chat. - verčiama kaip: Mes neplepame.
I don't play board games. - verčiama kaip: Aš nežaidžiu stalo žaidimų.
You don't go out. - verčiama kaip: Jūs niekur neinate.
She doesn't travel. - verčiama kaip: Ji nekeliauja.
She doesn't watch TV. - verčiama kaip: Ji nežiūri televizoriaus.
He doesn't chat. - verčiama kaip: Jis neplepa.
You don't watch TV. - verčiama kaip: Jūs nežiūrite televizoriaus.
You don't travel. - verčiama kaip: Jūs nekeliaujate.
I don't listen to music. - verčiama kaip: Aš nesiklausau muzikos.
You don't travel. - verčiama kaip: Tu nekeliauji.

Parink teisingą atsakymą.

- verčiama kaip:
My daugther ... games with her friends. - verčiama kaip: doesn't play|not play|don't play
She ... at all (visiškai). - verčiama kaip: doesn't travel|not travel|don't travels
I ... to work (į darbą). - verčiama kaip: don't ride a bike|doesn't ride a bike|not ride a bike
He ... at the weekend (savaitgalį). - verčiama kaip: doesn't go out|don't go out|not go out
We ... to the cinema in the morning (ryte). - verčiama kaip: don't go|doesn't go|not go
You ... many interests. - verčiama kaip: don't have|doesn't have|not have
Her brother ... books. - verčiama kaip: doesn't read|don't reads|not reads
They ... television. - verčiama kaip: don't watch|doesn't watch|not watch