Anglų kalbos kursas: Hotels

1.1 Practice

Parinkite teisingą variantą.

- verčiama kaip:
They ... a nice school. - verčiama kaip: have got|has got
... you got a house? - verčiama kaip: Have|Has
Our town ... a pier. - verčiama kaip: hasn't got|haven't got
I ... a son and a daughter. - verčiama kaip: have got|has got
Our school ... a library. - verčiama kaip: has got|have got
You ... children. - verčiama kaip: haven't got|hasn't got
... she got an English class today? - verčiama kaip: Has|Have
He ... a job. - verčiama kaip: hasn't got|haven't got