Anglų kalbos kursas: Hotels

6. REVISION - grammar

Parink teisingą variantą.

- verčiama kaip:
They ... from Poland. - verčiama kaip: are|-|is
... a house? - verčiama kaip: Have you got|Has you got|Have you
... a doctor? - verčiama kaip: Are you|You|You are
They aren't ... - verčiama kaip: businesswomen|businesswoman|businesswomans
Tom ... a brother. - verčiama kaip: hasn't got|haven't got|hasn't
Is your sister ...? - verčiama kaip: an office worker|a office worker|office worker
They ... our children. - verčiama kaip: are not|not|is not
I ... an English class today. - verčiama kaip: have not got|haven't|have not