Anglų kalbos kursas: Hotels

4.1 Put the phrase in the correct order

Sudėliok žodžius teisinga tvarka, kad gautųsi frazės.

- verčiama kaip:
Here is your room key . - verčiama kaip: Štai jūsų kambario raktas.
I would like to check out . - verčiama kaip: Norėčiau išsiregistruoti.
Where is breakfast ? - verčiama kaip: Kur būna pusryčiai?
Can I have your passport ? - verčiama kaip: Parodykite pasą.
Do you have a reservation ? - verčiama kaip: Ar esate rezervavęs kambarį?
When is breakfast ? - verčiama kaip: Kada būna pusryčiai?
The restaurant is on the ground floor . - verčiama kaip: Restoranas yra cokoliniame aukšte.
How can I help you ? - verčiama kaip: Kuo galiu padėti?
The restaurant is over there . - verčiama kaip: Restoranas yra ten.
Here is my credit card . - verčiama kaip: Štai mano kreditinė kortelė.
Can I have your reference number ? - verčiama kaip: Koks jūsų užsakymo numeris?
Can I have your credit card ? - verčiama kaip: Gal galite duoti kreditinę kortelę?
Here you are . - verčiama kaip: Prašom (įteikiant).
I have a reservation . - verčiama kaip: Esu rezervavęs kambarį.
Sign here , please . - verčiama kaip: Pasirašykite čia.
What is your name ? - verčiama kaip: Koks jūsų vardas ir pavardė?
Breakfast is from seven to nine . - verčiama kaip: Pusryčiai būna nuo septynių iki devynių.