Anglų kalbos kursas: Hotels

1. HAVE GOT/HAS GOT

HAVE GOT/HAS GOT - konstrukcija, kuri reiškia 'turėti'

Ši konstrukcija labai populiari šnekamojoje anglų kalboje. 

ASMENAVIMAS - TEIGIAMI SAKINIAI, have trumpinamas į 've /v/, o has trumpinamas į 's /z/.
I have got = I've got - aš turiu
You have got = you've got - tu turi
He has got = he's got - jis turi
She has got = she's got - ji turi
It has got = it's got - jis/ji (ne žmogus) turi
We have got = we've got - mes turime
You have got = you've got - jūs turite
They have got = they've got - jie/jos turi

KLAUSIMAI - have ir has išsikelia į priekį:
Have I got? - Ar aš turiu?
Have you got? - Ar tu turi?
Has he got? - Ar jis turi?
Has she got? - Ar ji turi?
Has it got? - Ar jis/ji (ne žmogus) turi?
Have we got? - Ar mes turime?
Have you got? - Ar jūs turite?
Have they got? - Ar jie/jos turi?

NEIGIAMI SAKINIAI - po have ir has prisideda not. Have not trumpiname į haven't, has not trumpiname į hasn't.
I have not got = I haven't got - aš neturiu
You have not got = you haven't got - tu neturi
He has not got = he hasn't got - jis neturi
She has not got = she hasn't got - ji neturi
It has not got = it hasn't got - jis/ji (ne žmogus) neturi
We have not got = we haven't got - mes neturime
You have not got = you haven't got - jūs neturite
They have not got = they haven't got - jie/jos neturi

Dabar pasiklausyk asmenavimo ir pabandyk išmokti.- verčiama kaip:
I've got; Have I got?; I haven't got - verčiama kaip: Aš turiu; Ar aš turiu?; Aš neturiu
You've got; Have you got?; You haven't got - verčiama kaip: Tu turi/Jūs turite; Ar tu turi?/Ar jūs turite?; Tu neturi/Jūs neturite
It's got; Has it got?; It hasn't got - verčiama kaip: Jis/Ji (ne žmogus) turi; Ar jis/ji (ne žmogus) turi?; Jis/Ji (ne žmogus) neturi
He's got; Has he got?; He hasn't got - verčiama kaip: Jis turi; Ar jis turi?; Jis neturi
They've got; Have they got?; They haven't got - verčiama kaip: Jie/Jos turi; Ar jie/jos turi?; Jie/Jos neturi
She's got; Has she got?; She hasn't got - verčiama kaip: Ji turi; Ar ji turi?; Ji neturi
We've got; Have we got?; We haven't got - verčiama kaip: Mes turime; Ar mes turime?; Mes neturime