Anglų kalbos kursas: Family

4. TO BE (present, plural)

TO BE (present, plural) - 'būti' (esamasis laikas, daugiskaita)

Išasmenuokime veiksmažodį 'būti' daugiskaitoje:

We are - mes esame
You are - jūs esate
They are - jie, jos yra

Veiksmažodžio 'to be' formos sakinyje praleisti negalima. Lietuviai sako: "Mes - daktarai.", anglai sako: "We are doctors."

Pasiklausyk ir pabandyk išmokti. 

- verčiama kaip:
You are - verčiama kaip: Jūs esate
We are - verčiama kaip: Mes esame
They are - verčiama kaip: Jie, jos yra