Anglų kalbos kursas: Family

2. PLURAL

a kiss - kisses - verčiama kaip:

PLURAL - daugiskaita

1. Dažniausiai pridedame galūnę -s, pvz.: a driver - drivers 

2. Jeigu žodis baigiasi -s, -ss, -sh, -ch, -x ir -o, pridedame galūnę -es, pvz.: a kiss - kisses, a box - boxes, a potato - potatoes

3. Jeigu žodis baigiasi -y, prieš kurią eina priebalsė, -y virsta -i ir pridedame galūnę -es, pvz.: a fly - flies,
    bet, jeigu prieš -y eina balsė, tiesiog pridedame galūnę -s, pvz.: a toy - toys

4. Pridedant daugiskaitos galūnę žodžio gale esanti -f, -fe virsta -ves, pvz.: a wife - wives

DAUGISKAITOS GALŪNĖS TARIMAS

1. Bandyk tarti /z/, pvz.: a tree /tri:/ - trees /tri:z/
2. Kartais /z/ negali ištarti, nes priebalsis suskardėja ir tampa kitu garsu, nepergyvenk, nes savaime išsitars /s/, pvz.: a shop /šop/ - shops /šops/, jeigu tartum /z/, gautųsi /šobz/ ir būtų klaida.
3. Po visų šnypšiančių garsų neišeis ištarti nei /z/, nei /s/, tada tarsim /iz/, pvz.: a kiss /kis/ - kisses /kisiz/

IŠIMTYS!
a child /čaild/ - children /čildren/ (vaikas - vaikai)
a man /me:n/ - men /men/ (vyras - vyrai)
a woman /'wumen/ - women /'wimin/ (moteris - moterys)
a person /pɜ:sn/ - people /'pi:pl/ (žmogus - žmonės)

Dabar pasiklausyk galūnės tarimo pavyzdžių.- verčiama kaip:
a driver - drivers - verčiama kaip:
a fly - flies - verčiama kaip:
a box - boxes - verčiama kaip:
a toy - toys - verčiama kaip:
a kiss - kisses - verčiama kaip:
a person - people - verčiama kaip:
a man - men - verčiama kaip:
a shop - shops - verčiama kaip:
a potato - potatoes - verčiama kaip:
a woman - women - verčiama kaip:
a wife - wives - verčiama kaip:
a child - children - verčiama kaip: