Anglų kalbos kursas: Family

6.3 Revision

REVISION

Dabar pabandyk apjungti viską, ką mokeisi ir išversti sakinukus į anglų kalbą. Apversk kortelę ir pasitikrink, ar teisingai išvertei. 

- verčiama kaip:
They are John and Paul. Their names are John and Paul. - verčiama kaip: Jie yra Džonas ir Polas. Jų vardai yra Džonas ir Polas.
Where are you from? - verčiama kaip: Iš kokios jūs šalies?
He is not a shop assistant. - verčiama kaip: Jis - ne pardavėjas.
Are you from England? - verčiama kaip: Ar tu iš Anglijos?
I am Peter. My surname is Brown. - verčiama kaip: Aš - Petras. Mano pavardė - Braunas.
I am not thirty years old. - verčiama kaip: Man ne trisdešimt.
This is Josh and Sarah and this is their daughter Lisa. - verčiama kaip: Tai - Džošas ir Sara, o tai - jų duktė Liza.
We are Helen and Mary. Our names are Helen and Mary. - verčiama kaip: Mes esame Helena ir Merė. Mūsų vardai - Helena ir Merė.
This is Jane. This is her son. His name is Tom. - verčiama kaip: Tai - Džeinė. Tai - jos sūnus. Jo vardas - Tomas.
Vanessa is a teacher. - verčiama kaip: Vanesa yra mokytoja.
My brother is twenty years old. - verčiama kaip: Mano broliui dvidešimt metų.
This is my dog. Its name is Rex. - verčiama kaip: Tai - mano šuo. Jo vardas - Reksas.
What is your job? I am a doctor. - verčiama kaip: Koks tavo darbas? Aš esu gydytojas.