Anglų kalbos kursas: Family

5. POSSESSIVE 'S

POSSESSIVE 'S - Savybinio linksnio galūnė -s

Anglų kalboje yra du linksniai:

1. Bendrasis, kuris atitinka mūsų vardininką (kas?) ir galininką (ką?). Tai kaip žinoti, ar žodis atsako į klausimą kas?, ar į klausimą ką? Jeigu žodis yra prieš veiksmažodį, jis atsako į klausimą kas? Paris is beautiful. Kas? - Paryžius yra gražus. Jeigu žodis yra po veiksmažodžio, jis atsako į klausimą ką? I love Paris. ką? - Aš myliu Paryžių. Tiesa, po veiksmažodžio 'būti' gali eiti ir daiktavardis, kuris atsako į klausimą kas?, pvz.: This is Paris. - Tai yra Paryžius. 

2. Savybinis linksnis, kuris atitinka mūsų kilmininką, jis parodo, kas kam priklauso. Tačiau savybinį linksnį turi tik asmenys. Jeigu norime nusakyti priklausomybę daiktui ar gyvūnui, naudojame prielinksnį of. Pvz.: Susan's mother - Suzanos mama, a cup of coffee - puodelis kavos. 

Kaip sudarome savybinį linksnį?
Vienaskaitoje pridedame apostrofą (') ir -s, pvz.: Ann --> Ann's - Anos
Daugiskaitoje tiesiog žodžio gale pridedame apostrofą, pvz.: brothers --> brothers' - brolių
Jeigu daiktavardžio vienaskaitos ir daugiskaitos formos skiriasi, jas sudarysime vienodai, pridėsime apostrofą ir -s, pvz.: a child --> child's - vaiko, children --> children's - vaikų
Jeigu vardas baigiasi garsais /-s/ arba /-z/, tik prirašysime apostrofą, galūnę tarsime /iz/, pvz.: Tomas --> Tomas' /Tomasiz/

Galūnę dedame visos frazės gale:
Tom and Jack's parents (Tomo ir Džeko tėvai tie patys, Tomas ir Džekas - broliai), nes
Tom's and Jack's parents (Tomas ir Džekas turi skirtingus tėvus, jie - ne broliai)


- verčiama kaip: