Anglų kalbos kursas: Family

4.3 Negative form

NEGATIVE FORM - Neigiama forma

Neigiama forma sudaroma prie teiginio pridedant neiginį not

We are not - mes nesame
You are not - jūs nesate
They are not - jie, jos nėra

Trumpiname dvejopai:

We are not = We're not = We aren't
You are not = You're not = You aren't
They are not = They're not = They aren't- verčiama kaip: