Anglų kalbos kursas: Family

1. NEW WORDS - Family

relative - verčiama kaip: giminaitis
husband - verčiama kaip: vyras, sutuoktinis
mother - verčiama kaip: mama
brother - verčiama kaip: brolis
aunt - verčiama kaip: teta
daughter - verčiama kaip: duktė
cousin - verčiama kaip: pusbrolis, pusseserė
wife - verčiama kaip: žmona
sister - verčiama kaip: sesuo
child - children - verčiama kaip: vaikas - vaikai
family - verčiama kaip: šeima
son - verčiama kaip: sūnus
father - verčiama kaip: tėvas

Pirmiausia išmok naujus žodžius, kurių reikės šiame skyriuje.

- verčiama kaip:
parent - verčiama kaip: vienas iš tėvų (tėvas arba mama)
uncle - verčiama kaip: dėdė