Nulių nulis

Anglų kalbos kursas

Jeigu tikrai žinai vos kelis anglų kalbos žodžius ir niekada niekada nesimokei jos pagrindų, šis kursas kaip tik tau! Čia rasi patį svarbiausią žodyną, be kurio neišsiversi, o taip pat išmoksi sudaryti paprastus sakinukus esamajame laike. Dar išmoksi skaičius, pasakyti, kiek valandų, artikelį ir pagrindinius įvardžius. Šitoje programoje gali ne tik išgirsti, kaip tarti, bet ir pasitikrinti ar pats teisingai tari. Tekstus ne tik klausysi ir skaitysi, bet ir galėsi bandyti juos versti iš lietuvių į anglų kalbą, o programėlė padės pasitikrinti, ar teisingai. Taigi mokysiesi kalbėti! Tad pirmyn!
Sudėtingumas: Lygis A0

Kurso įvertinimas:
55

1. SOUNDS
1.1 Practice
1.2 Unstressed syllable
2. THE ABC
2.1 Practice
2.2 Spell
3. PRONOUNS
3.1 Match - sujunkite
3.2 Flashcards
4. TO BE (present, singular)
4.1 Choose the correct word
4.2 Short forms
4.3 Choose the correct form
4.4 Negative form
4.5 Short negative form
4.6 Questions
4.7 Revision
5. NEW WORDS
5.1 Match the words
5.2 Flashcards
6. WHAT and HOW QUESTIONS
6.1 Put in the correct order
6.2 Flashcards
6.3 Dialogues
1. NEW WORDS - Jobs
1.1 Match the words
1.2 Flashcards
2. ARTICLE - theory
2.1 Practice
3. WHERE ARE YOU FROM?
4. ABOUT ME
4.1 Sarah
4.2 Paul
4.3 Olivia
4.4 John
5. NUMBERS 1-12
5.1 Practice
5.2 Flashcards
6. NUMBERS 13-99
6.1 Practice
6.2 Numbers 21,22...
7. NUMBERS 100-...
7.1 Practice
7.2 Flashcards
8. HOW OLD ARE YOU?
1. NEW WORDS - Family
1.1 Match the words
1.2 Flashcards
2. PLURAL
2.1 Practice
3. ANNA - new words
3.1 Text
4. TO BE (present, plural)
4.1 Short forms
4.2 Choose the correct form
4.3 Negative form
4.4 Choose the correct form
4.5 Questions
4.6 Revision
5. POSSESSIVE 'S
5.1 Choose the correct option
6. POSSESSIVE PRONOUNS
6.1 Match the words
6.2 Flashcards
6.3 Revision
7. ANNA'S FAMILY - new words
7.1 Match the words
7.2 Flashcards
7.3 Text
1. SAYING HELLO AND GOODBYE
1.1 Dialogues
1.2 Practice
2. A LANGUAGE SCHOOL - new words
2.1 Match the words
2.2 Flashcards
2.3 Text
2.4 Practice - translate sentences
3. ARTICLE THE
3.1 Practice
4. SINGULAR AND PLURAL
4.1 Practice
5. REVISION - numbers
1. HAVE GOT/HAS GOT
1.1 Practice
2. HAVE YOU GOT A BIG FAMILY?
3. MY FAVOURITE HOTEL - new words
3.1 Match the words
3.2 Flashcards
3.3 Text
3.4 Practice - translate sentences
4. IN A HOTEL - phrases
4.1 Put the phrase in the correct order
4.2 Dialogues
5. REVISION - numbers
6. REVISION - grammar
7. REVISION - phrases
1. NEW WORDS - things
1.1 Match the words
1.2 Flashcards
2. THIS, THAT, THESE, THOSE - pronouns
2.1 Practice
3. RIGA'S MOTOR MUSEUM - new words
3.1 Match the words
3.2 Flashcards
3.3 Text
3.4 Practice - translate sentences
5. OBJECT PRONOUNS
5.1 Match the words
5.2 Choose the correct pronoun
6. REVISION - grammar
7. REVISION - phrases
1. NEW WORDS - gadgets
1.1 Match the words
1.2 Flashcards
2. WHAT GADGETS HAVE YOU GOT?
3. NEW WORDS - interests
3.1 Match the words
3.2 Flashcards
4. PRESENT SIMPLE
4.1 Affirmative form
4.2 Questions
4.3 Negative form
5. MY LIFE - new words
5.1 Match the words
5.2 Flashcards
5.3 Text
5.4 Practice - translate sentences
1.1 NEW WORDS - routine
1.1 Match the words
1.2 Flashcards
2. TELLING THE TIME
2.1 Practice
3. MY DAY - new words
3.1 Match the words
3.2 Flashcards
3.3 Text
3.4 Practice - translate sentences
4. REVISION - grammar