Sights 3. PREPOSITIONS OF PLACE - theory anglų kalbos kursas internetu

PREPOSITIONS OF PLACE - Vietos prielinksniai

Prielinksnis to rodo kryptį 'į', pvz.:
to the shop - į parduotuvę

Nenaudojame to prieš home ir abroad, pvz.:
to go home - eiti namo
to go abroad - važiuoti į užsienį

Kartais sunku atskirti prielinksnius in ir at. At reiškia tašką erdvėje, o in naudojamas, kai kalbame apie erdvę, tūrį, t.y. kažkas yra viduje kažko kito, pvz.:
I am at the office. - Esu ofise (nusakau buvimo vietą, esu šiame taške mieste)
There are four rooms in our office. - Mūsų ofise yra keturi kambariai. (nusakau, kas yra patalpų viduje, erdvėje)
Dažnai tinka abu prielinksniai, tik šiek tiek skiriasi pašnekovui siunčiama žinutė.

Su miestais ir šalimis visada naudosime in, o išsireiškimuose at home ir at work visada naudosime at
in Vilnius, in Lithuania
I am at home

I am at work

On reiškia ant arba naudojamas, kai kažkas yra linija, pzv.:
There is a book on the table. - Ant stalo yra knyga.
She is on the beach. - Ji papludimyje. (Papludimys yra linija.)
Klaipėda is on the coast. - Klaipėda yra pakrantėje (linija).
I am on my way home. - Aš pakeliui namo. (Kelias yra linija). 

Yra dar keli atvejai, kai reikia vartoti on:
- on the first floor (anglai sako, ant pirmųjų grindų, o ne aukšte)
- on page 4, on the menu (nes tekstas atspausdintas ant lapo)
- on the left/right (kairėje/dešinėje)
- on the telephone, on TV, on the computer, on the internet, on facebook, on skype (su visais elektroniniais prietaisais ir jose esančiomis programomis)

Kiti reikalingi prielinksniai:
in front of - priešais
behind - už
between - tarp
next to/near - šalia, prie
under - po