Sights 2.1 Match the words anglų kalbos kursas internetu

view|vacation|visitor|variety
vaizdas|atostogos|lankytojas|įvairovė
learn|take part|huge|view
sužinoti|dalyvauti|didžiulis|vaizdas
market|parliament|palace|abbey
turgus|parlamentas|rūmai|abatija
mask|team|guard|experience
kaukė|komanda|sargyba|patirtis
traffic|underground|market|art
eismas|metro|turgus|dailė
guard|traffic|palace|band
sargyba|eismas|rūmai|muzikinė grupė
amazing|variety|royal|free
nuostabus|įvairovė|karališkas|nemokama