Sights 1.2 Practice making forms anglų kalbos kursas internetu

Išversk sakinius į anglų kalbą. 

There is some work.
Yra šiek tiek darbo.
It is very hot.
Labai karšta.
Is it beautiful?
Ar gražu?
Is it important?
Ar tai svarbu?
It is not important.
Nesvarbu.
There isn't much food.
Nėra daug maisto.
It is not late.
Nevėlu.
It is late.
Vėlu.
There aren't many people.
Nėra daug žmonių.
Is there a carnival this month?
Ar šį mėnesį bus karnavalas?
There are two cars in the street.
Gatvėje dvi mašinos.
Is there a mask on the table?
Ar ant stalo yra kaukė?