Sights 7.1 Match the words anglų kalbos kursas internetu

pocket|hand|once|die
kišenė|rodyklė|vieną kartą|mirti
wrong|perhaps|suddenly|coat
negerai|galbūt|staiga|paltas
language|noise|sound|letter
kalba|triukšmas|garsas|laiškas
orchestra|harpist|concert
orkestras|arfininkas|koncertas
slowly|carefully|suddenly|easy
lėtai|atidžiai|staiga|lengva
perhaps|wrong|through|soon
galbūt|negerai|per|netrukus
language|building|border|river
kalba|pastatas|pasienis|upė