Sights 5.6 Cards anglų kalbos kursas internetu

You can't miss it!
Tikrai pastebėsite!
Maybe another time?
Gal kitą kartą?
It's at the end of the street.
Jis - gatvės gale.
Sorry, I don't live here.
Atleiskite, aš čia negyvenu.
It's near here, but I don't know exactly where.
Jis kažkur netoliese, bet nežinau tiksliai kur.
Sorry, could you say that again?
Atleiskite, gal galite pakartoti?
Thank you for asking.
Ačiū, kad domiesi.
Sorry about the weather.
Apgailestauju dėl oro.
Are you enjoying Vilnius?
Ar gerai leidi laiką Vilniuje?
What a view!
Koks gražus vaizdas!
That's really nice of you.
Labai gražu iš tavo pusės.
Would you like to meet for lunch?
Gal norėtum susitikti pietų?