Sights 5.5 Put the phrase in the correct order anglų kalbos kursas internetu

Sudėk žodžius teisinga tvarka. 

Would you like to meet for lunch ?
Gal norėtum susitikti pietų?
Sorry about the weather .
Apgailestauju dėl oro.
That's really nice of you .
Labai gražu iš tavo pusės.
sorry I don't live here .
Atleiskite, aš čia negyvenu.
Sorry could you say that again ?
Atleiskite, gal galite pakartoti?
What a view !
Koks gražus vaizdas!
Maybe another time ?
Gal kitą kartą?
It's near here but I don't know exactly where .
Jis kažkur netoliese, bet nežinau tiksliai kur.
You can't miss it !
Tikrai pastebėsite!
It's at the end of the street .
Jis - gatvės gale.
Thank you for asking .
Ačiū, kad domiesi.
Are you enjoying Vilnius ?
Ar gerai leidi laiką Vilniuje?