Sights 5.3 Cards anglų kalbos kursas internetu

millenium
tūkstantmetis
power station
elektrinė
exactly
tiksliai
tour guide
gidas
far away
toli
definitely
neabejotinai