Sights 5.2 Match the words anglų kalbos kursas internetu

power station|parliament|palace|view
elektrinė|parlamentas|rūmai|vaizdas
exactly|definitely|variety|view
tiksliai|neabejotinai|įvairovė|vaizdas
far away|in front of|behind|between
toli|priešais|už|tarp
tour guide|abbey|palace|millennium
gidas|abatija|rūmai|tūkstantmetis