Sights 4.3 Phrases anglų kalbos kursas internetu

Turn left at the corner into Park Street.
Ant kampo sukite į kairę, į Parko gatvę.
The bank is opposite the museum.
Bankas yra kitoje gatvės pusėje nei muziejus.
The bank is on the corner.
Bankas yra ant kampo.
Go over the bridge.
Pereikite tiltą.
Excuse me, where is the nearest bank?
Atleiskite, kur yra artimiausias bankas?
Go along the street.
Eikite tiesiai gatve.
Take the bus number 40.
Sėskite į 40-tą autobusą.
Turn right at the traffic lights.
Pasukite į dešinę prie šviesoforo.
Go across the street.
Pereikite gatvę.
Go past the church.
Praeikite pro bažnyčią.