Sights 4.1 Match the words anglų kalbos kursas internetu

pedestrian crossing|roundabout|junction|corner
pėsčiųjų perėja|žiedas|sankryža|kampas
bus stop|roundabout|turning|junction
autobuso stotelė|žiedas|posūkis|sankryža
traffic lights|traffic|bridge|turning
šviesoforas|eismas|tiltas|posūkis
in front of|opposite|on the left|on the right
priešais|kitoje gatvės pusėje, priešais|kairėje|dešinėje