Sights 1. THERE AND IT - theory anglų kalbos kursas internetu

THERE IR IT SAKINIAI

Anglų kalboje yra griežta žodžių tvarka. Kiekviename sakinyje turi būti VEIKSNYS (kas?), TARINYS (ką veikia?) ir dažniausiai po jo eina PAPILDINYS (ką?), pvz. I like coffee. 

Beasmeniuose sakiniuose (kuriuose nėra veikėjo) anglai prideda žodelius there ir it

There pridedame, kai sakome yra kas?/ko?, pvz.: There is a lot of sun.

It pridedame, kai sakome yra koks?kaip?, pvz.: It is sunny

KLAUSIMAI IR NEIGINIAI 

There is a lot of time left. Is there much time left? There isn't much time lift.

It is late. Is it late? It isn't late.