Festivals 3. ARTICLE - theory anglų kalbos kursas internetu

ARTIKELIS

Artikelis a/an kilęs iš žodžio one, todėl jį galima naudoti tik veinaskaitoje ir tik su suskaičiuojamais veiksmažodžiais. Artikelis the yra kilęs nuo žodžių this/that/these/those, todėl jį galima naudoti ir vienaskaitoje, ir daugiskaitoje, ir su suskaičiuotinais, ir su nesuskaičiuotinais daiktavardžiais. 

Artikelį a/an naudojame, kai daiktą minime pirmą kartą, jis nėra sukonkretinamas, t.y. jo reikšmė bet kuris, vienas iš daugelio. I go to work on a bus. - Važiuoju į darbą autobusu, bet kuriuo. Daugiskaitoje arba su nesuskaičiuotinais daiktavardžiais atitinkamoje situacijoje nenaudosime jokio artikelio.

Artikelį the naudojame: 

1. Kai minime tą patį daiktą ne pirmą kartą, t.y. duodame kitam žmogui suprasti, kad kalbame apie tą patį dalyką/daiktą, pvz.: This is a car. The car is my neighbour's. (the same car)

2. Kai sukonkretiname daiktą, pvz.: The ferry over there goes to Smiltynė. Čia svarbu nepainioti savokų konkretus ir sukonkretintas. I like black coffee. yra konkretu, bet artikelio nenaudojame, o The coffee which I had was black. jau su artikeliu the, nes sukonkretinome, iš visų įmanomų kavų išskyrėme vieną. 

3. Su vietos aplinkybe, kai nėra reikšmės viename iš daugelio, bet kuriame. Pvz.: I like walking in the park. - Mėgstu vaikščioti parke. I like walking in a park. - Mėgstu vaikščioti bet kokiame parke. Todėl sakome We need to go to the airport. - Reikia važiuoti į oro uostą. Paprastai išskredame iš tam tikro oro uosto, bet kuris netinka. Tačiau sakome I live in a big house. - Gyvenu dideliame name, viename iš daugelio didelių namų. 

4. Su unikaliais vienetiniais daiktais ir dalykais, pvz.: The Eiffel Tower is in Paris.

5. Su žmonių grupėmis. The blind - aklieji (sukonkretiname - tie žmonės, kurie akli). The Adams family - Adamsai (tie žmonės, kurie priklauso Adamsų šeimai).

6. Su visais vandens telkiniais, išskyrus ežerus, pvz.: The Nėristhe Baltic Seathe Atlantic Ocean, bet Galvė.

7. Su kalnų grandinėmis ir salynais, o su atskirų salų ir kalnų pavadinimais nieko nenaudosime, pvz.: The Alps, bet KilimanjaroThe Maldives, bet Crete

8. Su politiniais šalių pavadinimais, pvz.: The USA, bet AmericaThe Republic of Lithuania, bet Lithuania

Artikelių nenaudojame su įvardžiais, skaitvardžiais, vardais ir miestais, pvz.: Jack lives in Oxford