Festivals 2.1 Match the words anglų kalbos kursas internetu

band|team|mask|huge
muzikinė grupė|komanda|kaukė|didžiulis, milžiniškas
spectacular|experience|competitive|huge
įspūdingas|patirtis, patirti|konkuruojantis|didžiulis, milžiniškas
come alive|hang on|full of|take part
atgyti|palauk|pilnas ko|dalyvauti
carnival|experience|team|mask
karnavalas|patirtis, patirti|komanda|kaukė
spectacular|experience|competitive|huge
įspūdingas|patirtis, patirti|konkuruojantis|didžiulis, milžiniškas
experience|come alive|take part|parade
patirtis, patirti|atgyti|dalyvauti|paradas
full of|take part|come alive|mask
pilnas ko|dalyvauti|atgyti|kaukė
mask|map|team|rent
kaukė|žemėlapis|komanda|išsinuomoti
carnival|parade|band|mask
karnavalas|paradas|muzikinė grupė|kaukė
rent|hang on|artist|map
išsinuomoti|palauk|dailininkas, menininkas|žemėlapis