Festivals 1.4 Practice making forms anglų kalbos kursas internetu

Išversk į anglų kalbą. Nepamiršk, jeigu veiksmas vyksta pastoviai/aplamai/kartojasi naudojame PRESENT SIMPLE, o jeigu laikinai/šiuo metu - PRESENT CONTINUOUS.

Jeigu kalbama apie tvarkaraščius, naudojame PRESENT SIMPLE, o jeigu apie ateityje įvyksiančius susitarimus - PRESENT CONTINUOUS.

The children aren't eating, they are playing.
Vaikai dabar nevalgo, jie žaidžia.
How are you feeling?
Kaip jautiesi?
He often loses things.
Jis dažnai pameta daiktus.
She doesn't drive.
Ji nevairuoja (iš viso).
He doesn't read books at all.
Jis visiškai neskaito knygų.
When do you start and finish work?
Kada tu pradedi ir baigi darbą?
Do you know her name?
Ar žinai jos vardą?
They are having a party this Friday.
Jie penktadienį organizuoja vakarėlį.
Are you seeing your friends this weekend?
Ar savaitgalį susitiksi su draugais?
He is drinking coffee now.
Dabar jis geria kavą.
Does he always bring flowers?
Ar jis visada atneša gėlių?
She grows tulips.
Ji augina tulpes.
She is looking for a new phone.
Ji ieško naujo telefono.
When does the film begin?
Kada prasideda filmas?
She is getting up now.
Ji dabar keliasi.
He is paying for parking now.
Jis šiuo metu moka už parkingą.