Festivals 8.2 Cards anglų kalbos kursas internetu

hill
kalva
moon
mėnulis
that's true
tai - tiesa
all right
gerai, be problemų
loud
garsus
field
laukas
careful
atsargus
come out
išeiti
in one's arms
glėbyje, rankose
border guard
pasienietis
after a time
po kurio laiko
carry
nešti, nešioti
only
vienintelis
quickly
greitai
on one's back
ant nugaros
through
per
gun
ginklas
sky
dangus
river
upė
dark
tamsus
noise
triukšmas
easy
lengva
hold
laikyti (rankose)
right there
tiksliai ten
coat
paltas
cry
verkti
difficult
sunku
turn
pasukti
for a time
kurį laiką
soon
netrukus
afraid
bijantis
border
pasienis
sound
garsas
slowly
lėtai
excited
susijaudinęs
suddenly
staiga