Festivals 7.1 Practice anglų kalbos kursas internetu

How are you?|I'm fine, thanks.|Bless you.|Sorry for your loss.
Kaip laikotės?|Puikiai, ačiū.|Į sveikatą.|Užjaučiu dėl netekties.
Nice to meet you.|Nice to meet you too.|Nice to see you.|Nice to see you too.
Malonu susipažinti.|Ir man malonu susipažinti.|Malonu vėl susitikti.|Ir man malonu vėl susitikti.
Bless you.|I'm sorry.|Excuse me.|I'm sorry for your loss.
Į sveikatą.|Atsiprašau (kažką netinkamo padarius).|Atsiprašau (dėmesiui atkreipti).|Užjaučiu dėl netekties.
Bless you.|Congratulations!|Excuse me.|My condolences.
Į sveikatą.|Sveikinu!|Atsiprašau (dėmesiui atkreipti).|Užuojauta.