Festivals 7. COMMON PHRASES anglų kalbos kursas internetu

Pateikiame dažniausiai naudojamas frazes. 

Congratulations!
Sveikinu!
Nice to see you.
Malonu vėl susitikti.
Sorry for your loss.
Užjaučiu dėl netekties.
Bless you.
Į sveikatą (nusičiaudėjus).
Nice to meet you too.
Ir man malonu susipažinti.
How are you?
Kaip laikotės?
I'm fine, thanks.
Ačiū, puikiai.
My condolences.
Užuojauta.
Excuse me.
Atsiprašau (dėmesiui atkreipti).
I'm sorry.
Atsiprašau. (kažką netinkamo padarius)
Nice to see you too.
Ir man malonu susipažinti.
Nice to meet you.
Malonu susipažinti.