Festivals 5.3 Cards anglų kalbos kursas internetu

We can go to the cinema.
Galime nueiti į kiną.
Let's do that.
Taip ir padarykime.
I don't think so.
Nemanau.
Great idea.
Puiki mintis.
We could go to the theatre.
Galėtume nueiti į teatrą.
Let's go to the seaside.
Važiuokime į pajūrį.
I'm not sure about that.
Nesu dėl to tikras.