Festivals 5.1 Phrases anglų kalbos kursas internetu

Let's go to the seaside.
Važiuokime į pajūrį.
We could go to the theatre.
Galėtume nueiti į teatrą.
I'm not sure about that.
Nesu dėl to tikras.
Great idea.
Puiki mintis.
I don't think so.
Nemanau.
Let's do that.
Taip ir padarykime.
We can go to the cinema.
Galime nueiti į kiną.