Festivals 5. SUGGESTING anglų kalbos kursas internetu

SUGGESTING

SUGGESTING yra siūlymas. Naudojame šias frazes, kai siūlome ką veikti, arba norime pasiūlyti kažkokį sprendimą ir pan. 

We can/could do smth. - Galime/Galėtume ką nors nuveikti.
Let's do smth. - Nuveikime ką nors.

Pritariame minčiai, todėl vertiname ją. Jokie 'Sure', 'Of course' čia netinka.

Yes, great idea. - Taip, puiki mintis.
Yes, let's do that. - Taip ir padarykime.

Atsisakome labai mandagiai, netiesmukai. Vėlgi vertinama idėja, todėl atsakymai 'No', 'I can't' netinka.

I'm not sure about that. - Nesu tuo tikras.
I don't think so. - Nemanau. 

Spausk 'Toliau' ir pasimokyk frazes po vieną.