Festivals 4.2 Cards anglų kalbos kursas internetu

Pasitikrink, ar gerai išmokai frazes.

We can walk around the city.
Galime pasivaikščioti po miestą.
Hang on.
Palauk.
Let's meet at one o'clock.
Susitikime pirmą valandą.
What do you suggest?
Ką siūlai?