Festivals 4.1 Put the phrase in the correct order anglų kalbos kursas internetu

Sudėk žodžius teisinga tvarka.

let's meet at one o'clock .
Susitikime pirmą valandą.
hang on .
Palauk.
what do you suggest ?
Ką siūlai?
We can walk around the city .
Galime pasivaikščioti po miestą.