Capitals 4. ROB & JENNY phrases anglų kalbos kursas internetu

I can't talk right now.
Šią akimirką negaliu kalbėti.
Thanks for showing me around London.
Ačiū, kad aprodei Londoną.
I had a great time.
Puikiai praleidau laiką.
Me too.
Aš taip pat.
I'd like to take you out for dinner.
Norėčiau tave nusivesti vakarienės.
Happy birthday!
Su gimimo diena!
Hang on a second.
Palauk sekundėlę.