Capitals 3.2 Cards anglų kalbos kursas internetu

Pasitikrink, ar gerai išmokai žodžius. 

exactly
tiksliai
surrounded by
apsuptas (kuo)
pedestrian crossing
pėsčiųjų perėja
Iceland
islandija
cover
padengti
visitor
lankytojas
article
straipsnis
learn
sužinoti, išmokti
geyser
geizeris
guard
sargyba
clean
švarus
naturally
natūraliai
take part
dalyvauti
definitely
neabejotinai
lagoon
marios
spectacular
įspūdingas
bridge
tiltas
roundabout
žiedas
band
muzikinė grupė
amazing
nuostabus
competitive
konkuruojantis
traffic
eismas
geothermal power
geoterminė energija
art
menas, dailė
team
komanda
shine
šviesti
junction
sankryža
view
vaizdas
population
gyventojai, gyventojų skaičius
resident
gyventojas
map
žemėlapis
experience
patirtis, patirti
heating
šildymas
air quality
oro kokybė
variety
įvairovė
spa city
spa miestas
daytime temperature
vidutinė paros temperatūra
foreigner
užsienietis
unusual
neįprastas
rent
nuoma, išsinuomoti
huge
didžiulis, milžiniškas
take out for dinner
nusivesti vakarienės
pool
baseinas, telkinys
degree
laipsnis
palace
rūmai
pronounce
tarti
bus stop
autobuso stotelė
traffic lights
šviesoforas
market
turgus
zero
nulis
pollution
užterštumas
far away
toli
free
nemokama
nickname
pravardė
turning
posūkis
corner
kampas