Capitals 3. NEW WORDS anglų kalbos kursas internetu

cover
padengti
geothermal power
geoterminė energija
surrounded by
apsuptas (kuo)
population
gyventojai, gyventojų skaičius
pollution
užterštumas
clean
švarus
article
straipsnis
heating
šildymas
geyser
geizeris
daytime temperature
vidutinė paros temperatūra
spa city
spa miestas
Iceland
islandija
shine
šviesti
take out for dinner
nusivesti vakarienės
lagoon
marios
foreigner
užsienietis
degree
laipsnis
nickname
pravardė
unusual
neįprastas
pronounce
tarti
view
vaizdas
resident
gyventojas
pool
baseinas, telkinys
air quality
oro kokybė
zero
nulis
naturally
natūraliai