Capitals 2. COMPARATIVES AND SUPERLATIVES - theory anglų kalbos kursas internetu

COMPARATIVES AND SUPERLATIVES - būdvardžių laipsniavimas

Būdvardžius skirstome į dvi grupes:

1. Pirmajai grupei priklauso visi vienskiemeniai būdvardžiai ir tie dviskiemeniai, kurie baigiasi -y. Šios grupės būdvardžiai laipsniuojant įgyja galūnes -er ir -est. Aukščiausio laipsnio būdvardis taip pat turi artikelį the, pvz.: hot - hotter - the hottest (karštas - karštesnis - karščiausias), big - bigger - the biggest (didelis - didesnis - didžiausias). 

2. Antrajai grupei priklauso visi kiti būdvardžiai. Prie jų lapsniuojant pridedami žodeliai more (aukštesniajame laipsnyje) ir the most (aukščiausiame laipsnyje), pvz.: interesting - more interesting, the most interesting (įdomus - įdomesnis - įdomiausias); boring - more boring - the most boring (nuobodus - nuobodesnis - nuobodžiausias). 

IŠIMTYS
good - better - the best - geras - geresnis - geriausias
bad - worse - the worst - blogas - blogesnis - blogiausias
far - further - the furthest - toli - toliau - toliausiai (atstumo ir laiko prasme)
little - less - the least - mažai - mažiau - mažiausiai 
much/many - more - the most - daug - daugiau - daugiausiai
elder - the eldest - vyresnis - vyriausias

Lyginant naudojamas žodelis than (negu, už), pvz.: Paris is more beautiful than London. (Paryžius gražesnis už Londoną.)

Kai išskiriam kažką, kaip turintį didžiausią savybės laipsnį, naudojame išsireiškimus in the arba of the, pvz.: Monday is the worst day of the week. (Pirmadienis blogiausia savaitės diena.), It is the best cinema in town. (Tai - geriausias miesto kino teatras.)