Capitals 1.1 Practice anglų kalbos kursas internetu

Išversk sakinukus į anglų kalbą.

You would rather not work.
Tu mieliau nedirbtum.
We would rather wait for summer holidays.
Geriau palauksime vasaros atostogų.
We would rather not go home yet.
Mes geriau dar neitume namo.
I'd rather not tell him anything.
Geriau jam nieko nepasakočiau.
Would you rather have tea?
Ar mieliau gertum arbatą?
They would rather have a party at weekend.
Jie mieliau surengs šventę savaitgalį.
They would rather not watch TV tonight.
Jie mieliau šį vakarą televizoriaus nežiūrėtų.
Would they rather stay at home tonight?
Ar jie mieliau ši vakarą liktų namie?
Would he rather go to Paris?
Ar jis mieliau važiuotų į Paryžių?
You would rather stay at home than go for a walk.
Tu verčiau liktum namie nei eitum pasivaikščioti.
I would rather live in a city centre.
Aš mieliau gyvenčiau miesto centre.
He would rather eat meat than vegetables.
Jis mieliau valgytų mėsą nei daržoves.
She would rather live in a small town.
Ji mieliau gyventų mažame mieste.
He would rather not study.
Jis mieliau nesimokytų.
Would she rather go to the cinema?
Ar ji mieliau eitų į kiną?