Capitals 6.1 Match the words anglų kalbos kursas internetu

shop window|old town|at once|ambulance
vitrina|senamiestis|iš karto|greitoji
alive|dead|body|noise
gyvas|miręs|kūnas|triukšmas
present|sandwich|building|language
dovana|sumuštinis|pastatas|kalba
turn|walk away|lose|lay
atsisukti|nueiti|pamesti|gulėjo
rehearsal|conductor|violinist|harpist
repeticija|dirigentas|smuikininkas|arfininkas
important|smile|ill|eye
svarbu|šypsotis|sergantis|akis
quick|nearly|without|suddenly
greitas|beveik|be|staiga