Capitals 5.2 Cards anglų kalbos kursas internetu

Pasitikrink, ar išmokai frazes.

Great idea.
Puiki mintis.
I'd love to. What time?
Mielai, kelintą?
I'm sorry, I can't. I have other plans.
Atleisk, negaliu, turiu kitų planų.
We can go to the cinema.
Galime nueiti į kiną.
Let's go to the seaside.
Važiuokime į pajūrį.
I don't think so.
Nemanau.
I would like you to come to my wedding party.
Norėčiau, kad ateitum į mano vestuves.
I'm afraid, I'm busy.
Deja, esu užsiėmęs.
Sure, when?
Žinoma, kelintą?
Let's do that.
Taip ir padarykime.
I'm not sure about that.
Nesu dėl to tikras.
Would you like to come to my place for a cup of coffee?
Gal norėtum ateiti į svečius puodeliui kavos?