Capitals 5. INVITING anglų kalbos kursas internetu

INVITING - pakvietimas

Šios frazės naudojamos, kai kažką kažkur konkrečiai kviečiame, t.y. žinome, kur ir kada kažkoks renginys vyks. 

Would you like to come to my place for a cup of coffee? - Gal norėtum užsukti pas mane į svečius puodeliui kavos?
I would like you to come to my wedding party. - Norėčiau, kad ateitum į mano vestuves.

Jeigu sutinkame, naudojame šias frazes:

I'd love to. What time? - Mielai, kelintą?
Sure, when? - Žinoma, kada?

Jeigu negalime dalyvauti, atsiprašome ir paaiškiname, kodėl. Paaiškinimui naudojamos standartinės frazės, nereikia sakyti tiesos.

I'm sorry, I can't. I have other plans. - Atleisk, negaliu, turiu kitų planų.
I'm afraid, I'm busy. - Deja, esu užsiėmęs. 

Spausk toliau ir išmok frazes. 

I'd love to. What time?
Mielai, kelintą?
Sure, when?
Žinoma, kelintą?
I would like you to come to my wedding party.
Norėčiau, kad ateitum į mano vestuves.
I'm sorry, I can't. I have other plans.
Atleisk, negaliu, turiu kitų planų.
I'm afraid, I'm busy.
Deja, esu užsiėmęs.
Would you like to come to my place for a cup of coffee?
Gal norėtum ateiti į svečius puodeliui kavos?