Capitals 1. WOULD RATHER - theory anglų kalbos kursas internetu

WOULD RATHER 

Konstrukcija WOULD RATHER naudojama, kai kalbame apie pasirinkimą. Ji naudojama kalbant ir apskritai, kas labiau patinka, ir kalbant apie pasirinkimą konkrečiose situacijose.

I would rather have coffee than tea in the morning. (Rytais mieliau geriu kavą nei arbatą. - apskritai)

A: Would you like some tea?
B: I would rather have coffee. (Mieliau išgerčiau kavos. - šioje konkrečioje situacijoje)

WOULD RATHER trumpiname į 'D RATHER

ASMENAVIMAS - teiginiai
I would rather have = I'd rather have
You would rather have = You'd rather have
He would rather have = He'd rather have
She would rather have = She'd rather have
It would rather have = It'd rather have
We would rather have = We'd rather have
They 
would rather have = You'd rather have

ASMENAVIMAS - klausimai
Would I rather have?
Would you rather have?
Would he rather have?
Would she rather have?
Would it rather have?
Would we rather have?
Would they rather have?

ASMENAVIMAS - neiginiai
I would rather not have = I'd rather not have
You would rather not have = You'd rather not have
He would rather not have = He's rather not have
She would rather not have = She'd rather not have
It would rather not have = It'd rather not have
We would rather not have = We'd rather not have
They would rather not have = They'd rather not have